BHP przy obsłudze stempli budowlanych

Bezpieczne użytkowanie stempli budowlanych: zabezpieczenia, sprawdzanie stanu i zasady BHP

Czym są stemple budowlane?

Podpory stropowe, znane powszechnie jako stemple budowlane lub sztyce, są podstawowym elementem kompletnego zestawu szalunkowego. Ich zastosowanie jest niezależne od skali budowy czy jej zastosowania. Niezbędne zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemysłowym, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo podczas prac budowlanych.

Głównym zadaniem stempli jest podtrzymywanie oraz zabezpieczanie stropów i ścian (podpory ukośne) w trakcie budowy. Dzięki nim zapewniamy odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pracowników oraz gwarantujemy solidną konstrukcję, która spełni oczekiwania pod względem wytrzymałości i funkcjonalności. Ogromną zaletą obecnie stosowanych podpór budowlanych jest to, że zostały wyposażone w tzw. mechanizm szybkiego opuszczania, osłonę przeciwzgnieceniową oraz zabezpieczenie przed wypadnięciem rury.

Należy jednak pamiętać, że kluczowe w użytkowaniu stempli jest ich bezpieczne stosowanie. Nieprawidłowe ustawienie, niewłaściwe obciążenie czy zaniedbanie sprawdzania stanu technicznego może prowadzić do poważnych wypadków na placu budowy. Dlatego ważne jest, aby personel budowlany był odpowiednio przeszkolony z zakresu bezpiecznego użytkowania stempli oraz stosował się do wszystkich norm i zaleceń dotyczących ich użytkowania.

 

Zasady bezpieczeństwa przy rozstawianiu podpór budowlanych

Rozstawianie podpór budowlanych, jest kluczowym etapem każdej budowy. To od właściwego ich ustawienia zależy nie tylko stabilność konstrukcji, ale także bezpieczeństwo pracowników na placu budowy. Niewłaściwe rozstawienie podpór może prowadzić do różnych poważnych zagrożeń, dlatego przestrzeganie określonych zasad bezpieczeństwa jest niezwykle istotne.

1. Przygotowanie podłoża pod szalunek

Niezwykle ważne jest, aby podpory były ustawione na stabilnym i odpowiednio przygotowanym podłożu. Jeśli podłoże jest miękkie, grząskie lub niestabilne, istnieje ryzyko zapadnięcia się podpory, co może prowadzić do przemieszczeń konstrukcji lub nawet jej zawalenia się.

 

2. Odpowiednia wysokość stempli budowlanych

Kolejnym istotnym czynnikiem jest dobór odpowiedniej długości i wysokości podpór. Podpora powinna być dostosowana do wysokości stropu lub ściany, którą ma podtrzymać. Używanie zbyt krótkich podpór może prowadzić do nadmiernego obciążenia, a zbyt wysokich do niestabilności. Obecnie stosowane podpory są wyposażone w płynną regulację – stemple szalunkowe teleskopowe – regulowane. To idealna opcja, sprawdzająca się na każdej budowie bez względu na potrzebne wymiary. Umożliwia to szybkie i precyzyjne podparcie stropów, belek czy podciągów. Dzięki regulacji nie wymagają przycinania, w porównaniu z drewnianymi, co znacznie ułatwia i przyspiesza pracę.

3. Solidne podparcie

Podpora musi być solidnie podparta na podłożu i mieć odpowiednie wsparcie, w przeciwnym razie może to prowadzić do przemieszczeń podpory, co z kolei może zagrażać całej konstrukcji. Do utrzymania podpory w pionie podczas montażu używane są trójnogi. Ważne jest, aby podpora była ustawiona prostopadle do podłoża i obciążenie na nią było proste, aż do demontażu. Trójnóg służy jako zabezpieczenie przed przewracaniem podpór w trakcie ich ustawiania. Jest to istotny element, który znacząco usprawnia pracę ze stemplami budowlanymi, ułatwiając ich montaż i podtrzymanie.

Warto zaznaczyć, że trójnóg i stempel są elementami niezależnymi, ale ich współpraca może znacząco zwiększyć bezpieczeństwo i stabilność konstrukcji. Dlatego przy rozstawianiu podpór budowlanych należy nie tylko zadbać o solidne wsparcie podpory na podłożu, ale również o zastosowanie trójnogów, aby zapewnić dodatkowe wzmocnienie i zabezpieczenie przed ewentualnymi przemieszczeniami czy przewracaniem się podpór. Takie działania znacząco redukują ryzyko wypadków i usprawniają cały proces budowy.

4. Obciążenie

Należy dokładnie przestrzegać limitów obciążenia podpór. Przekroczenie ich może prowadzić do deformacji, pęknięć lub nawet załamania konstrukcji.

Przy doborze podpór budowlanych konieczne są precyzyjne obliczenia. Najpierw należy ustalić obciążenie działające na metr kwadratowy, które podpory będą musiały utrzymać. Warto pamiętać, że do masy samej płyty należy dodać przeciążenie związane z pracami budowlanymi, takie jak masa pracowników czy szalunku.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie w tabeli, jaką nośność mają konkretne podpory przy wysokości roboczej, na której będą wykorzystywane na placu budowy. Po ustaleniu tych danych można przystąpić do obliczenia niezbędnej liczby podpór (sztyc), która zapewni stabilne wykonanie szalunku.

stemple budowlane - podpory budowlane

5. Bezpieczeństwo przy demontażu podpór szalunkowych

Rozszalowanie stropu to z pozoru prosty proces, jednak ta czynność wymaga zachowania ostrożności, aby nie usunąć przypadkowo elementów, które podtrzymują inne. Należy również pamiętać, że rozszalowanie stropu zbyt wcześnie może prowadzić do problemów – beton musi najpierw odpowiednio stężeć.

Zgodnie z zaleceniami, należy poczekać na całkowite rozszalowanie stropu aż beton osiągnie około 70% swojej wytrzymałości końcowej. W okresie letnim może to trwać około 14-28 dni, natomiast w okresie zimowym około 21-42 dni. Odczekanie odpowiedniego czasu zapewni, że beton będzie miał wystarczającą wytrzymałość, co ma kluczowe znaczenie dla stabilności i trwałości całej konstrukcji stropu.

Szybki i bezpieczny demontaż umożliwia prosty mechanizm zwalniający-rozszalowujący inaczej nazywany mechanizmem szybkiego opuszczania.

Demontaż podpór polega na obniżeniu ich poprzez obrócenie G-haka, co zmniejsza nacisk na nakrętkę i ułatwia jej odkręcenie. Można delikatnie uderzyć młotkiem w koniec g-haka, aby go obrócić. Następnie, odkręcając nakrętkę, poluzowujemy podporę, wyciągamy g-hak i opuszczamy podporę.

Ważne: Przy próbie odkręcenia nakrętki lub usunięcia G-haka z otworów przy pełnym obciążeniu podpory, może dojść do uszkodzenia połączenia. To uniemożliwia ponowne użycie podpory. Po demontażu podpór należy je oczyścić z ewentualnego nacieku betonu, złożyć i transportować na specjalnie do tego przeznaczonych paletach (koszach).

6. Regularne inspekcje

Nie można zapominać o regularnych inspekcjach podpór. Zaniedbanie sprawdzania ich stanu technicznego może prowadzić do ignorowania ewentualnych uszkodzeń, co z kolei zwiększa ryzyko wypadków.

 

Bezpieczeństwo ustawiania stempli – jakich błędów nie wolno popełnić?

Niestosowanie zasad bezpieczeństwa przy rozstawianiu podpór budowlanych może mieć poważne konsekwencje. W przypadku niewłaściwego rozstawienia podpór istnieje ryzyko zawalenia się całej konstrukcji, co w skrajnych przypadkach może prowadzić do katastrofy budowlanej. Dodatkowo, nieprawidłowo ustawiona podpora może spowodować wypadki pracownicze, takie jak upadek lub przytrzaśnięcie pracownika. Uszkodzenia materiałów budowlanych oraz sprzętu na placu budowy są kolejnymi możliwymi konsekwencjami niestosowania zasad BHP. Ponadto, konieczność poprawy błędnie ustawionych podpór może opóźnić cały proces budowy, generując dodatkowe koszty i komplikacje. Dlatego tak istotne jest przestrzeganie norm bezpieczeństwa podczas prac związanych ze stemplowaniem.

Bezpieczeństwo przy rozstawianiu podpór budowlanych jest kluczowe dla sukcesu każdej budowy. Niedotrzymanie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do poważnych konsekwencji, zarówno w postaci wypadków, jak i szkód materialnych. Dlatego należy zawsze przestrzegać wyżej wymienionych zasad i regularnie kontrolować stan techniczny podpór, by zapewnić bezpieczeństwo pracowników i solidność konstrukcji.

pl_PLPolish