Reklamacje

Klient może składać reklamacje dotyczące zarówno działania jak i korzystania ze sklepu internetowego boguc.eu.

Jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony, nie działa prawidłowo lub została stwierdzona inna niezgodność towaru z zawartą umową, a towar został nabyty przez konsumenta wówczas ma on prawo do złożenia reklamacji na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002r. „o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego”. Co do zasady wadliwy towar powinien zostać odesłany do magazynu sklepu internetowego boguc.eu, aby umożliwić mu zbadanie zasadności reklamacji.

Reklamacje należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w sklepie, lub w formie pisemnej na adres siedziby sklepu internetowego boguc.eu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,

datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,

wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany w formie pisemnej zarówno drogą elektroniczną jak i pocztą tradycyjną.

pl_PLPolish